Så hittar du en bra yogalärare

17.05.2023

Oavsett om du är helt ny på yoga eller om du redan har hållit på en tid, så är det inte bara yogaformen som ska passa dig, utan även yogaläraren. Idag finns det nästan en yogalärare i varje gathörn, vilket är helt fantastiskt eftersom det innebär att du kan hitta en lärare som faller just dig i smaken. Frågan är bara hur du vet att din potentiella lärare är bra på det den gör? Jag ger dig 6 tecken att leta efter för att hitta en bra yogalärare. 

6 tecken på en bra yogalärare

  1. Struktur & pedagogik: En bra yogalärare är strukturerad och har ett tydligt upplägg med sin yogaklass. Läraren kan absolut vara grym på att improvisera vid behov, men är i så fall skicklig nog att du inte märker skillnaden. Om klassen känns ryckig, och positionerna inte följer varandra i en logisk ordning, eller om du inte får några förberedande övningar innan du ger dig in i mer krävande position, så kan det handla om bristande struktur och pedagogik i klassplaneringen.
  2. Utbildar: Skillnaden mellan en yogainstruktör och en yogalärare är faktiskt ganska stor. En yogainstruktör visar dig vilka yogapositioner du ska göra, medan en yogalärare beskriver vilken position du ska göra, hur du gör den och varför du gör den på ett visst sätt. Yogaläraren fördjupar din förståelse för yogapositionens syfte, din egen kropp och den yogiska filosofin.
  3. Undviker normer: En och samma yogaposition kan utföras på ett flertal olika sätt. Ofta har olika yogaformer sitt eget sätt att göra positionen på. För att faktagranska detta behöver du inte gå längre än att titta på hur olika yogastilar utför sina solhälsningar. Var och en gör solhälsningar på det sätt de anser bäst. En bra yogalärare har insett att det inte finns en sanning för hur en position ska göras. Den kan se för- och nackdelarna mellan de olika sätten, och förklara varför den väljer just den version. Beroende på vad läraren önskar uppnå med positionen så kan den också välja att beskriva/utföra den på ett sätt ena dagen och ett annat sätt andra dagen. Yogaläraren förstår att kroppen klarar av att göra många olika varianter av samma position, och gör ingenting till en absolut sanning.
  4. Tvingar inte deltagaren: Alla yogapositioner är inte skapade för alla kroppar. En yogalärare ska aldrig verbalt eller fysiskt tvinga in din kropp i en position som den inte är uppvärmd för, eller har möjlighet att utöva. Det gamla talesättet inom yoga "praktisera, så kommer allt" ("practice and all is coming") av Pattabhi Jois, hänvisar inte till att du ska praktisera en position in i absurdum om den inte fungerar för dig, utan att med mycket utövande så kommer du närmre inre frid. När du har yogat i många år (eller om du hittar en riktigt bra lärare) så kommer du att förstå att om du inte kan göra en "dubbel duva" efter att ha fokuserat extra mycket på höftöppnande positioner under en längre tid, så beror det troligen mer på ditt skelett än på dina muskler. En bra yogalärare respekterar sin deltagares kropp, personliga utrymme, och forcerar aldrig en deltagare in i en djupare position med en kraftfull assistering.
  5. Anpassar positionen: En bra yogalärare skapar en sekvens (ett program/upplägg) för en viss målgrupp och ger sedan alternativ på individnivå. Överlag så ges instruktionerna till gruppen, men läraren väver in alternativ längs vägen. En bra lärare är också medveten om hur den kommunicerar alternativen. Undvik lärare som får dig att känna att du är sämre om du väljer alternativ 1 istället för 3.
  6. Ger individuell feedback: Det sista tecknet på en riktigt grym yogalärare, är att den ger individuell feedback även i grupp. Detta visar att läraren ser dig och dina behov, även när du inte själv är medveten om dem. Läraren stöttar, hjälper och utmanar där det behövs. Du blir uppmuntrad både när du väljer att vila och när du väljer att utmana dig. Det här innebär så klart inte att du kan få en PT-session på en vanlig klass i grupp, men att du över tid får små tips och trix allteftersom läraren lär känna din kropps behov och utmaningar.

Slutligen, du hittar en bra yogalärare genom att använda både hjärna och hjärta. Var uppmärksam på punkterna ovan men gå även på känsla. När det är rätt matchning så säger det "klick". Och du, var lite generös mot yogalärarna du provar. Döm inte ut dem helt baserat på ett enda besök. Ge dem gärna några gånger att visa dig vad de går för. Alla lärare har sina dagar med energidippar, felsägningar och allmänna misstag. Vi är människor först, lärare sen. Om du gillar fler än en lärare, gå till dem alla, de kan alla lära dig något!

-Jill Weidenstolpe